Rodo

Informujemy, że administratorem danych osobowych, które Państwo podaliście w formularzu kontaktowym jest Aria 7 sp. z o.o., ul. Księżycowa 3, 01-934 Warszawa, NIP: 5223221717, KRS: 0000955709, tel.: 515-229-842, www.osiedlearia.pl ; e-mail: biuro@osiedlearia.pl 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako: RODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu podjęcia przez nas działań zmierzających do przedstawienia Państwu oferty dostępnych lokali lub zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO). Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w w/w celu do czasu zawarcia umowy bądź rezygnacji przez Państwa z zawarcia umowy oraz nie będą udostępniane żadnym odbiorcom ani podmiotom przetwarzającym bez wyraźnego zlecenia z Państwa strony. 

Informujemy, że w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do dostępu i sprostowania podanych danych osobowych, a także ich trwałego usunięcia, co możecie Państwo zrobić w formie e-mailowej na adres: biuro@osiedlearia.pl lub osobiście w siedzibie spółki. W przypadku rezygnacji z zawarcia umowy lub odstąpienia od umowy przysługuje Państwu prawo żądania usunięcia danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji gdy administrator jest upoważniony do odmowy usunięcia danych osobowych. W przypadku usunięcia danych osobowych spółka nie będzie mogła kontaktować się z Państwem w celu przedstawienia oferty. Jeżeli nie złożycie Państwo dyspozycji usunięcia danych osobowych, będziemy je przetwarzać do czasu sprzedaży wszystkich nieruchomości w inwestycji Aria 7. 


+48 515 229 842